Om oss

Amplicas ABs vision och mission

 

Vår vision är att göra världen bättre för alla människor.

 

Vår mission är att få människorna hos våra kunder att förstå och acceptera att man alltid, medvetet och aktivt, behöver välja hur man agerar och kommunicerar med andra människor.

 

Det är först då man får engagemang, arbetsglädje, ökad effektivitet och produktivitet och kan skapa kvalitativa värden för sina kunder.

Amplicas ABs värdegrund

 

Kundfokus - vi värdesätter nära relationer med våra kunder där nyfikenhet, lyhördhet och förståelse inför kunden, kundens verksamhet och behov är vår utgångspunkt

 

Ärlighet - vi möter alla människor med ett öppet sinne och genuin respekt. Att säga det vi ser och inte det kunden vill höra

 

Glädje - vi tar oss an utmaningar och svårigheter med humor och glädje och kopplar samman teori och praktik på ett positivt och pedagogiskt sätt

Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54