Vad vi gör

Konflikter, samarbetsproblem eller gnissel bland personalen?

Amplica gör skillnad

 

Amplica AB arbetar med kompetensutveckling av såväl medarbetare som ledare då vi:

 

  • Identifierar, tydliggör och levandegör företagets värdegrund
  • Förebygger och hanterar konflikter
  • Stärker medarbetare i hur man möter kunder och kollegor och ger dem en god service
  • Effektiviserar samarbetet mellan medarbetare
  • Optimerar hur man drar nytta av mångfald och olika generationers kompetenser
  • Skapar ett högt engagemang och en ökad delaktighet i verksamheten

 

 

 

Amplica AB

 

E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se

 

Besöksadress: Grustagsgatan 4

254 64 Helsingborg

 

Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54