Vad vi gör

Gnissel, skitsnack, samarbetsproblem eller konflikter bland personalen?

 

Amplica AB är Performers Managers som arbetar med kompetensutveckling av såväl medarbetare som ledare. Med våra ledord Kundfokus, Ärlighet & Glädje som utgångspunkt hjälper vi företag och organisationer att öka effektivitets- och produktivitetsnivån i vardagen. Vi utbildar och tränar människor i att kommunicera och agera smartare.

 

Exempel på utbildningsinsatser:

  • Att identifiera, tydliggöra och levandegöra ett företags värdegrund
  • Att identifiera, tydliggöra och förankra företags mål
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Att möta kollegor och kunder med konstruktiv feed-back
  • Att hitta, förstå, utforska och utveckla drivkrafter och styrkor
  • Att optimera nyttan av mångfald och olika generationers kompetenser

 

 

 

Amplica AB

 

E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se

 

Besöksadress: Grustagsgatan 4

254 64 Helsingborg

 

Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54