RESULTAT

Från Nyföretagardagen på Jacob Hansens Hus, Helsingborg den 28 april 2016


Framgångskoncept för företag

Optimal förädling av personalens olika styrkor är idag ett forskningsstyrkt framgångskoncept. Men oftast är kunskapen om detta styrkearbete obefintligt. Det talas om företagens framgångsfaktorer i form av snabbhet gentemot kunder, synlighet och marknadsföring snarare än om det som verkligen gör skillnad för ett företag. Skillnaden stavas tydliga medarbetar- och ledarstrategier.Vilka styrkor är viktigast?

Allt för sällan skapas strategier utifrån personalens styrkor som faktiskt är grogrunden för att ett företag ska växa. Så vilka styrkor behöver då medarbetare och ledare egentligen ha för att ett företag ska nå framgång?Vi ville ha er åsikt — så här tyckte ni!

Vi frågade besökarna på Nyföretagardagen om detta och vi är mycket glada över att så många av er ville delge era åsikter till oss.

Besökarna fick ange vilka tre (3) av de 24 styrkorna nedan som man ansåg var viktigast för medarbetare resp ledare att ha.


Svaren blev:

Lagarbete, Ärlighet och Kreativitet för medarbetarna


Ledarskap, Mod och Ödmjukhet för ledarna


Utöver dessa tre styrkor ansåg besökarna på mässan även att medarbetare behöver ha styrkan Social Intelligens och att ledare behöver ha styrkan Lagarbete.Vad säger då en undersökning som denna?

Är det bara vissa styrkor som är viktiga att ha i dagens samhälle? Beror dessa viktiga styrkor på vilken yrkesgrupp man tillhör eller kan det vara så att det beror på vilket företag man arbetar på?


Oavsett vad man tror och tänker i dessa frågor vet man från utifrån olika Gallup-undersökningar och från forskningen att anställda som arbetar styrkebaserat, dvs med att hitta, förstå och använda sina styrkor i och på arbetet, har en personalomsättningen som är 15 % lägre än hos övrig personal. Man vet också att grupper som fokuserat på övningar med styrkebaserad utveckling har ökat sin produktivitet med 12% jämfört med grupper som inte arbetat med densamma. Sammanfattningsvis kan man alltså påvisa att styrkebaserat arbete påverkar lönsamheten.Vad bör man göra?

Många företag underanvänder sina anställdas styrkor. Detta till största delen för att man inte har reflekterat över saken och inte känner till fördelarna. Att integrera styrkearbetet i en organisation innebär att utbilda både medarbetare och ledare i hur man identifierar sina styrkor samt hur man också delger dessa till varandra. Först då kan man få en acceptans för varandra och enas kring hur man vill arbeta tillsammans framöver.


För att läsa vidare om styrkor och styrkebaserat arbete rekommenderar Amplica boken ”Styrkebaserat arbete, att hitta, förstå, utforska & utveckla STYRKOR” av Lotta Wallin alternativt kontakta Amplica så vi kan berätta mera.


http://www.styrkebaseratarbete.seMen vem vann då?

Som tack för hjälpen med undersökningen lottar Amplica i samarbete med Good Morning+ Helsingborg, det högsta hotellet i Helsingborg (http://www.gmorninghotels.se), ut ett presentkort på lunch för två personer på hotellet. Amplica säger därför varmt GRATTIS till:


Hampus Persson Anestam på Handelsbanken!