Information om hur Amplica AB behandlar dina personuppgifter


GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska gamla personuppgiftslagen (PuL).


Det är viktigt för oss på Amplica AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.


Vårt mål är att skapa ett så stort värde som möjligt för dig som är, har varit eller kanske vill bli kund hos Amplica AB. Vi behöver därför dina personuppgifter, som ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och e-mailadress för att du bland annat ska kunna få våra utskick i form av mail, sms eller brev samt också kunna använda våra framtida digitala tjänster.


Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har också rätt att veta var Amplica AB samlar dina digitala eller ananloga kontaktuppgifter, hur länge vi sparar dem samt hur ofta vi rensar våra register eller databaser. Dessutom har du rätt att skyndsamt få dina uppgifter rättade eller borttagna ur våra register om du så önskar.


Vill du veta mer om dina rättigheter enl dataskyddslagen? Gå in på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ eller kontakta Amplica AB på telefon 0736-94 18 54. Du kan också mejla oss på info@amplica.se