Första kvartalet under 2018 avklarat

Vad har hänt hos Amplica? Vilken nytta har Amplicas kunder haft av oss?


Utvärderingarna talar sitt tydliga språk. På en skala 1-10, där 1 är urdåligt och 10 är fantastiskt säger deltagare på fyra olika insatser att man tycker att dagen i sin helhet ligger på 9,4 av 10. Dessutom att man till 9,6 av 10 kommer ha användning av det man lärt sig på utbildningen.


På frågan hur man kommer ha användning av det man lärt sig svarar

Amplicas deltagarna bla:


  • Jag kommer försöka tänka på vad jag själv ger för signaler och då kan
  • jag få andra mer motiverade
  • Kommer hjälpa mig att identifiera mina kollegors drivkrafter och hur
  • de fungerar i konflikt och då kan jag påverka kommunikationen mellan oss
  • Genom att förstå att alla är olika, agerar olika och tolkar saker och ting på olika sätt
  • Jag har fått ett annat perspektiv på saker och ting.
  • Av att träna på vad jag egentligen vill säga, budskapet. Då kan jag bättre nå fram till medarbetare men också familjemedlemmar