Frukostföreläsning i Helsingborg


Många är de företag och kunder Amplica träffar som berättar om utmaningarna med att få teamet eller gruppen att fungera när man anställt en ny kollega. Man tycker själv att man informerat om struktur och rutiner, policys och mål och trots detta kommer den nyanställde inte in i arbetet eller gruppen som man tänkt sig.Jag brukar då fråga hur man lagt upp processen för att hjälpa

den nyanställde in i företaget och hur man både strategiskt

och operativt arbetar för att forma nya grupper eller team.

Hur arbetar man tex med feed-back för att hjälpa såväl individerna

som grupper att bli bättre på att kommunicera med varandra?Få företag har något svar på min frågor och dessutom säger

man ofta att man inte riktigt varken vet hur eller hinner med att

ta tag i dessa frågor.


Men oj, oj, oj, vad dyra rekryteringar då kan bita företaget i rumpan!Därför bjuder Amplica tillsammans med JKS Rekrytering in till

en frukostföreläsning den 30 januari 2020 i Helsingborg där vi

talar om det populära ämnet ”Onboarding” (på svenska – hur man

tar hand om den man nyligen ska eller har anställt) samt ”Feed-back”.Intresserad och vill veta mer? Kontakta Ann-Charlotte på 0736 - 94 18 54!