Det spritter i kroppen!


Ljuset är tillbaka och vårvintern har verkligen satt igång med ett rasande

tempo för oss på Amplica AB.


Först vill vi börja med att berätta att vi numera är en stolt sponsor till Torbjörn Svensson.

Han inte bara Vågar, Vill och Väljer att Vara närvarande i nuet utan han kommer

dessutom genomföra den första Deafblind Challenge Treriksröset - Smygehuk 2019!


Att få möjlighet att sponsra Torbjörn när han, som döv och blind, tar sig an utmaningen

att cykla från Treriksröset ner till Smygehuk är stort. Om Amplica AB bidrar med en bråkdel

av den energi och det mod som Torbjörn utstrålar och har, vet vi att vi kommer medverka

till att göra livet bättre för både fler företag såväl som för fler medarbetare och ledare.


Och det är just med företag som väljer att prioritera sin personal för att nå

framgång som vi arbetar med. I skrivandes stund har Amplica

fem utbildningar igång med över 60 personer som vi träffar allt

från fem till tio tillfällen. Det är verkligen både roligt och utmanande

att träffa såväl ledningsgrupper som grupp- & arbetsledare på företag

i skiftande storlekar.


Passa förresten på att läsa under fliken Referenser om vad tex Nobina Sverige AB säger om den senaste kompetensutbildningen som Amplica genomför med dem. Vi startade hösten 2018 och fortsätter vårt arbete tillsammans fram till sommaren 2019.

Torbjörn Svensson och Ann-Charlotte T Jellhede i solen

på Terasstrapporna i Helsingborg