Är du också så här glad på jobbet?


Som vanligt har vi på Amplica verkligen mycket att göra under våren!

 

Våra insatser spänner från ledningsgrupper till produktionspersonal

där vi utbildar, tränar och utvecklar deltagarna i det allmängiltiga som

kommunikation och relationer. Det man behöver arbeta med skiljer sig

dock åt beroende på syfte och behov hos deltagarna. 


Några av grupperna har arbetat med att tydliggöra företagets och gruppens

riktning. Andra har fokuserat på hur man kan skapa engagemang bland

sina kollegor och medarbetare. Vidare har några arbetat med feed-back,

konflikthantering och värderingar


En av de grupper som Amplica arbetat med under våren 2019 är de

enhetschefer som finns inom Kommunservice på Hörby Kommun.

Såhär glada var de efter en av sina insatsdagar.


Vill du veta mer? Kontakta Amplica på 0736 - 94 18 54