Ett fortsatt bra samarbete


2016 ingick Amplica och PostNord TPL AB i Helsingborg ett avtal där Amplica skulle genomföra Arbets- & gruppledarutbildning på plats i Helsingborg under åren 2017-2019. Arbetet har varit riktigt spännande, utmanande och roligt.Totalt har över 60 personer genomgått utbildningen och resultaten

på utvärderingarna och PostNord TPL ABs egen sammanställning över

framgången har genomgående varit mycket bra. Så bra att man nu vill

ingå ett nytt treårsavtal med Amplica.Därför träffades HR-ansvarig för PostNord TPL AB i Helsingborg,

Joakim Ohlsson och Ann-Charlotte på Amplica för signera det

nya treårsavtalet på E6:ans kontor vid månadskiftet okt/nov.Vill du veta mer om hur Arbets- & gruppledarutbildningen är upplagd?

Kontakta Amplica på 0736 - 94 18 54!