Att kommunicera utan ord


Teori i all ära, men erfarenhet och forskning säger att lärandet behöver ske i praktiken för att man ska kunna ta det till sig. Därför arbetar Amplica alltid med hemuppgifter och över tid för att det man pratat om under en insatsdag också ska kunna användas i den ordinarie arbetsvardagen.Efter utbildning och träning i bla grundläggande

feed-back fick därför Henda Byggservice AB självfallet

uppgifter med sig hem som de fick arbeta genom

såväl enskilt som tillsammans.Detta följde vi självfallet upp och för att krydda

kunskapen träffades vi också ytterligare en gång där

gruppen fick träna på att kommunicera utan ord.Först genom att spela blåsinstrument tillsammans och

därefter genom, något de aldrig provat förut,

improvisationsteater. Behöver jag säga att de

var grymt duktiga?Frågan är nu då - hur pratar du med någon om du inte får använda ord?  Vill du veta mer? Kontakta Amplica på 0736 - 94 18 54!