Jan v2 2020

Jag kan stå på händer eller i brygga...


…men är det detta ni egentligen vill ha ut av dagen undrade jag idag på förmiddagen när jag inledde min fjärde och sista utbildningsdag hos det växande tillverkningsföretaget i Nordvästra Skåne.


  • Tydlighet i vart vi är på väg
  • Få en bättre sammanhållning
  • Lära oss nya saker


Punkterna ovan var nämligen några av de saker gruppen sa att de ville

ha med sig hem efter vår dag. Även om syftet och målen var satta

ville jag höra vad deltagarna verkligen önskade sig av våra

gemensamma timmar. Deltagarna investerar ju av sin tid i att vara

med mig och då vill jag självfallet se till att de får med sig så mycket

av värde som möjligt hem också.


Efter fyra timmar av teorier, gemensamma samarbetsövningar,

samtal, genomgångar och mycket skratt följde vi upp dagen.


  • Har ni fått det ni ville?
  • Har ni bidragit som ni tänkt?


Jodå – det hade man. Och ”Guldkornen” då frågade jag. Vilket eller vilka är de? Svaret kom direkt: Hela grejen!
Vi hade bockat av allas önskemål. Vi hade arbetat med de mål jag satt upp. Vi hade helt enklet nått det satta syftet.


Jag säger bara: Slutet Gott – Allting Gott!


Är du intresserad eller vill du veta mer om vad vi gjorde tillsammans? Kontakta Ann-Charlotte på 0736 - 94 18 54

Amplica AB


E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se


Besöksadress: Grustagsgatan 4

                         254 64  Helsingborg


Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54