Detta säger Nobina


Under senhösten 2015 arbetade Amplica med en avdelning grupp-chefer hos Nobina i Malmö.


Syftet som Eduard von Busch, samordnande gruppchef, angav var att öka samarbetet och samverkan i gruppen så man enade kunde leda och fördela arbetet med de bussförare man ansvarade för.


Eduard von Busch

Hur kom du i kontakt med Amplica? 

Vi träffades på ett nätverksmöte i Malmö under våren 2015.


Vad ville du att Amplica skulle bistå er med?

Jag ville ha hjälp med lagutvecklingen av mina 14 gruppchefer. Mina gruppchefer har ett stort ansvarsområde med ca 900 bussförare under sig.


Vilken roll spelar engagerade, motiverade och väl samspelande medarbetare i er organisation?

Det är helt avgörande för en tämligen platt uppbyggd organisation i en lågmarginalbransch där medarbetarna är den avgörande faktorn i att skapa kundvärde.


Varför föll valet på just Amplica?

Jag fick redan vid vår första, och sedan också återkommande, träff ett mycket gediget intryck av Amplica och den uppfattningen stärkes i samband med vår lagutveckling.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Det är enkelt. Kompetens, förtroende samt seriositet. Hos Amplica fann vi allt detta.


Hjälpte Amplica er att lyckas med era satta mål för insatsen?

Ja väldigt väl- såväl inför som efter genomförd insats gjorde Amplica ett grundligt jobb med förundersökning samt uppföljning av resultat.