Detta säger Fraktkompaniet AB


Hur kom ni i kontakt med Amplica?

Genom trevligt säljsamtal från Ann-Charlotte.


Vad ville ni att Amplica skulle bistå er med?

Vi ville få hjälp att stärka samarbetet mellan våra chefer och vår ledningsgrupp.


Varför föll valet på just Amplica av alla organisationsutvecklare?

Framförallt bra idéer till utbildning, genomtänkt och lagom upplägg.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Tillit, kunskap och hjärta.


Vad blev resultatet av Amplicas insats med er dvs lyckas ni nå era satta mål för insatsen?

Resultatet blev förutom förbättrat samarbete flera roliga stunder med skratt och därtill ivriga diskussioner om våra personligheter. Alla som deltog uppskattade utbildningen och såg också nyttan med utbildningen och målet.


Något annat ni vill tillägga om Amplica och deras sätt att arbeta?

Vi på Fraktkompaniet AB rekommenderar varmt Amplica!


VD Anette Yngvesson på Fraktkompaniet AB