Fraktkompaniet AB

Detta säger Fraktkompaniet AB


Hur kom ni i kontakt med Amplica AB?

Genom trevligt säljsamtal från Ann-Charlotte.


Vad ville ni att Amplica AB skulle bistå er med?

Vi ville få hjälp att stärka samarbetet mellan våra chefer och vår ledningsgrupp.


Varför föll valet på just Amplica AB av alla organisationsutvecklare?

Framförallt bra idéer till utbildning, genomtänkt och lagom upplägg.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Tillit, kunskap och hjärta.


Vad blev resultatet av Amplica ABs insats med er dvs lyckas ni nå era satta mål för insatsen?

Resultatet blev förutom förbättrat samarbete flera roliga stunder med skratt och därtill ivriga diskussioner om våra personligheter. Alla som deltog uppskattade utbildningen och såg också nyttan med utbildningen och målet.


Något annat ni vill tillägga om Amplica AB och deras sätt att arbeta?

Vi på Fraktkompaniet AB rekommenderar varmt Amplica AB!


VD Anette Yngvesson på Fraktkompaniet AB

Amplica AB


E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se


Besöksadress: Grustagsgatan 4

                         254 64  Helsingborg


Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54