Referenser

Utöver de företag som ovan lämnat sina berättelser arbetar och har Amplica AB arbetat med följande företag:

Henda Byggservice AB, Recipharm AB, Cramo AB, Bravida Sverige AB, Catena AB, Svea Miljö & Hygien, Lomax AB,

Tekniska förvaltningen Klippans kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Perstorps kommun, Bjuvs kommun samt Hörby kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad samt Finsam Plantera-Plantära.

Amplica AB


E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se


Besöksadress: Grustagsgatan 4

                         254 64  Helsingborg


Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54