Detta säger Nobina Sverige AB i Helsingborg om Amplica


En regnig tisdagsmorgon i februari 2019 träffade Amplica AB Monica Nelson (HR-Partner) och

Morgan Axberg (verkstadschef) på Nobina Sverige AB i Helsingborg för en kopp kaffe

och lite samtal om vårt arbete tillsammans.


Hur kom ni i kontakt med Amplica?

Monica & Morgan: Via vårt nätverk.


Vad ville ni att Amplica skulle bistå er med?

Monica: Vid första tillfället med en grupp i Malmö, att utveckla våra mellanchefer.

Vi ville få dem att ta ägarskap och ansvar för sin personal. Vara proaktiva.

Andra tillfället var att få redskap till att utveckla våra verkstadsledare i deras roller samt att svetsa samman dem som grupp. Dessutom att även få med mekanikerteamet på resan.

Morgan: Bilda en tight och sammansvetsad ledningsgrupp av verkstadsledare som hade samma mål och fokus. Få insikt och lära oss om oss själva samt våra kolleger. Bättre kunna hantera och leda gruppen på ett strukturerat och proffsigt vis.


Varför föll valet på just Amplica av alla organisationsutvecklare?

Monica: Första gången var på rekommendation från mitt nätverk medan andra gången för att vi var mycket nöjda med hur det första uppdraget planerade och genomfördes.

Morgan: Ann-Charlotte förstod vad vi hade för behov och kunde erbjuda en mycket bra lösning för detta.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Monica: Att vi kan förstå varandra och se en gemensam bild på vad syftet är med samarbetet. Detta upplevde vi att Ann-Charlotte på Amplica AB verkligen gjorde.

Morgan: Bra kemi samt att samarbetspartnern bidrar till med engagemang som fångar deltagarna.


Vad blev resultatet av Amplicas insats med er dvs lyckas ni nå era satta mål för insatsen?

Monica: När vi vid första tillfället utvecklade våra mellanchefer gav det dem en självinsikt och även en början till ett bättre samarbete i gruppen. Det har också styrkt ledarna i sina roller.


Den pågående utbildningen med våra verkstadschefer har gett strålande resultat så här långt. Dessutom har också den ansvarige chefen fått ett extra stöd i sin roll genom arbetet med Amplica AB. Gruppen som helhet är öppna och nyfikna på att lära mer och kommer med glädje och stora förväntningar till träffarna med Amplica AB. De har verkligen gjort stora framsteg som team. Nu ska vi bara ta nästa steg på resan, och då att få med oss alla mekaniker på resan.


Morgan: Jag kan lätt spalta ner det till följande punkter:

  • Högre självkänsla och ökad förståelse för andra medarbetare
  • Insikt i varje enskild persons egenskaper och agerande i olika situationer
  • Förståelse för en ledares betydelse i en grupp
  • Förståelse för gruppdynamik och vad som påverkar dennaNågot annat ni vill tillägga om Amplica och deras sätt att arbeta?

Monica: Ann-Charlotte är en engagerad, spontan, rättfram, okomplicerad och genuin person, som bjuder mycket på sig själv. Detta leder till att hon får med sig alla olika individer på resan. Hon har förmågan att kommunicera med hög som låg.

Morgan: STORT plus för Ann-Charlottes engagemang och driv. Lättsam dialog och enkelt att hänga med då allt förklaras på ett sätt som alla kan förstå och relatera till.Verkstadschef Morgan Axberg på Nobina Sverige AB