Detta säger PostNord TPL AB


Sedan senhösten 2015 och fram till våren 2018 har Amplica kontinuerligt arbetat

med Kundservice på PostNord TPL AB i Helsingborg. Pernilla Hildemar , Kundservicechef

har svarat på Amplicas frågor.


Hur kom du i kontakt med Amplica?

Jag följde med min kollega på en föreläsning som handlade om kundbemötande

och kundservice som Ann-Charlotte höll augusti 2014.


Vad ville du att Amplica skulle bistå er med?

Jag ville få hjälp med att skapa ett bättre samarbetsklimat i gruppen så man naturligt ger och tar emot hjälp. Jag ville även att varje individ skulle känna sig trygg och säker i sig själv, förstå och acceptera sin roll i gruppen samt medvetet vilja och välja att göra mer än ”bara” sitt arbete.

 

Vilken roll spelar engagerade, motiverade och väl samspelande medarbetare i er organisation?

Det spelar otroligt stor roll att ens medarbetare/kollegor är engagerade, motiverade och samspelande. Det gör att alla känner arbetsglädje, att det är roligt att gå till jobbet! Att de har det bra tillsammans, att de har positiv energi till att utföra sitt arbete, bidrar till att de blir ännu mer effektiva och högpresterande. Då hjälper och stöttar de varandra och man skapar värde för kunden.


Varför föll valet på just Amplica?

Jag kände direkt när jag träffade Ann-Charlotte att vi ”klickade” och att jag kunde lära mycket av henne. Jag slogs av hennes energi, utstrålning, självsäkerhet och kompetens. Ann-Charlottes energi smittar av sig och man vill bara lära sig mer!


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Det viktigaste är att leverantören förstår företaget och vårt uppdrag samt att man klickar personlighetsmässigt. Det är viktigt att det känns naturligt att arbeta tillsammans. Det är också väldigt viktigt att samarbetspartnern har en stark energi och kompetens som engagerar min personal och som de känner förtroende för.


Hjälpte Amplica er att lyckas med era satta mål för insatsen?

Absolut. Vi har under de senaste åren lärt oss otroligt mycket och vår resa har bara börjat. Vi har fått de redskap vi behöver för att kunna fortsätta vår utveckling. Vi har lärt oss väldigt mycket om oss själva; våra styrkor, drivkrafter, överdrivna styrkor, konfliktförlopp och dessutom fått både teori och praktisk träning i feedback.


Ann-Charlotte har delat upp varje utbildningstillfälle på ett varierande sätt så att man inte bara sitter och lyssnar. Min personal och jag har varit aktiva i diskussioner, grupparbeten och enskilda övningar. Övningarna både under utbildningstillfällena, mellan utbildningstillfällena på arbetstid men även enskilda hemuppgifter.

 

Jag rekommenderar varmt ett samarbete med Ann-Charlotte T Jellhede på Amplica!