Detta säger Process OK


Sedan hösten 2016 har Amplica arbetat med Process OK i Helsingborg.

Processledarna för OK, Ida Vesterlund och Viktoria Knutsson, till vardags

handläggare på Helsingborgs stad resp Försäkringskassan i Helsingborg berättar

här om sin resa med Amplica som avslutades så sent som i mars 2018.Hur kom ni i kontakt med Amplica?

Vi fick rekommendationer från kollegor som tidigare använt sig av Ann-Charlottes tjänster. Ann-Charlotte har tex haft uppdrag som moderator för en annan finsamprocess så vi visste att hon var väl insatt i vad Samordningsförbundet var för något samt hur vi arbetar.


Vad är Process OK för något?

Process OK är en utvecklingsprocess inom Samordningsförbundet Helsingborg.


Samordningsförbundet samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg. Förbundet är en resurs i välfärdsarbetet och syftar till att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna - alltid med medborgaren i centrum.


Vad ville ni att Amplica skulle bistå er med?

Vi ville initialt att Ann-Charlotte skulle hjälpa oss med två olika uppdrag.


Dels att hon skulle vara moderator för en heldagsaktivitet där vi tillsammans med vår stödgrupp, representanterna från de fyra myndigheterna Arbetsförmedlingen, Helsingborgs stad, Försäkringskassan samt vården med psykiatri och primärvården, skulle arbeta fram ett antal frågor rörande implementeringen av processen som vi skulle presentera för vårt chefsnätverk. Dels ville vi att hon skulle genomföra en utvärdering av Process OKs arbete genom att utföra, sammanställa och dra slutsater utifrån ett 25-tal kvalitativa djupintervier med medarbetare och chefer från de fyra myndigheterna.


Efter utvärderingen var klar insåg vi också att vi ville använda Ann-Charlotte som moderator till vår slutkonferens som skulle gå av stapeln i slutet på mars 2018. Slutkonferensen var ett ganska stort arrangemang med ca 70-80 gäster som fick information och kunskap om processen och dess resultat.


Varför föll valet på just Amplica?

Vi hade ju fått bra referenser på Amplica och dessutom upplevde vi direkt att vi fick en god kontakt med Ann-Charlotte. När vi sedan frågade henne om hon ville åta sig utvärderingen av processen hade vi ju egna goda erfarenheter av henne och hennes arbete. Tex upplever vi henne som en människokännare och en person som skulle kunna ta sig an så många intervjuer som vi tänkte ha. Vi visste också att hon är lätt att prata med och kan ställa de ”rätta" frågorna för att få individer att prata på.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Känslan av förtroende och kompetens samt en mycket god kommunikation. Referenser från andra, såväl kollegor som samarbetsparterns, väger också tungt.


Hjälpte Amplica er att lyckas med era satta mål för insatsen?

JA! Hon genomförde tex vår slutkonferens som vi blev mycket nöjda med. Vi upplever hennes insats på slutkonferensen som mycket professionell och proffsig.