Skitsnack, gnäll eller bara inte tillräckligt bra prestationer


Amplica AB tränar grupper, såväl medarbetare som ledare, i kommunikation och socialt kapital


Med våra ledord Kundfokus, Ärlighet & Glädje som utgångspunkt hjälper vi företag och organisationer att öka prestations- och produktivitetsnivån i vardagen. Vi utgår ifrån varje företags och organisations unika behov varför innehållet i våra insatser varierar. Vissa företag vill använda våra färdiga work-shops i feed-back och gruppdynamik. Andra vill bygga sin egen medarbetar- & ledarutbildning.


Oavsett innehåll är det viktigt att tydliggöra och förankra mål och visioner för att också kunna levandegöra en värdegrund. Det räcker inte att den sitter på väggen eller i en pärm. Att förstå, förebygga och hantera konflikter eller att förstå och använda sig av gruppens olika drivkrafter och styrkor för att vara mer effektiva är en annan viktig del. Att använda sig av och utnyttja konstruktiv och stärkande feed-back i syfte att möta sina kunders behov, krav och förväntningar är dessutom en del i ett ledar- och medarbetarskap som framstår som allt viktigare.


Våra två första frågor är alltid - Vilka behov har ni? - Vad vill ni ha ut av vårt gemensamma arbete?


Amplica AB kompetensutvecklar företag och dess viktigaste resurs - medarbetare och ledare -  i ledarskap dvs att kommunicera och agera smartare. Syftet är naturligtvis att bli mer samspelta. Mer produktiva. Mer effektiva. Mer lönsamma.