Skitsnack, gnäll eller bara inte tillräckligt bra prestationer


Amplica AB tränar företag, grupper, såväl medarbetare som ledare, i struktur, kommunikation och socialt kapital


Med våra ledord Kundfokus, Ärlighet & Glädje som utgångspunkt hjälper vi företag och organisationer att öka sin prestations- och produktivitetsnivå i vardagen genom att erbjuda såväl strategiska som operativa tjänster. Vi utgår ifrån varje företags och organisations unika affärsbehov varför innehållet i våra insatser varierar. Vissa företag vill använda oss i strategiska frågor, andra ta del av våra färdiga work-shops i feed-back och gruppdynamik. Ytterligare andra föredrar att ta hjälp av oss för att bygga sin egen medarbetar- & ledarutbildning.


Våra två första frågor är alltid - Vilka behov har ni? - Vad vill ni ha ut av vårt gemensamma arbete?