Vad vi gör

Gnissel, skitsnack, samarbetsproblem eller konflikter bland personalen?


Amplica AB är organisationsutvecklare som arbetar med kompetensutveckling av såväl medarbetare som ledare. Med våra ledord Kundfokus, Ärlighet & Glädje som utgångspunkt hjälper vi företag och organisationer att öka effektivitets- och produktivitetsnivån i vardagen. Vi utbildar och tränar människor i att kommunicera och agera smartare.


Exempel på utbildningsinsatser:

  • Att identifiera, tydliggöra och levandegöra ett företags värdegrund
  • Att identifiera, tydliggöra och förankra företags mål och visioner
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Att utnyttja konstruktiv feed-back
  • Att hitta, förstå, utforska och utveckla drivkrafter och styrkor i företage
  • Att optimera nyttan av mångfald och olika generationers kompetenser
Amplica AB


E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se


Besöksadress: Grustagsgatan 4

                         254 64  Helsingborg


Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54