Amplica ABs grundare och ägare


Amplicas ägare är Ann-Charlotte T. Jellhede. Hon har bred yrkeserfarenhet både från privat och offentlig verksamhet där fokus alltid varit att främja samverkan för att effektivt nå satta mål.


För att läsa mer om Ann-Charlottes bakgrund:

https://www.linkedin.com/in/anncharlottetjellhede/
Amplica ABs samarbetspartners


Amplica har samarbetsavtal med en rad partners för att möta sina kunders olika behov.


Stresscoacher, mentala tränare, HR-konsulter, Trainers och Master Trainers i dialogverktyget Strength Deployment Inventory (Total SDI) - alla med fokus på att skapa lönsammare företag genom mer energi, mer effektivitet, mer engagemang och mer produktivitet.


Amplica ABs vision och mission


Vår vision är att alla företag arbetar styrkebaserat och därmed frigör både företagets och personalens potential och kapacitet.


Vår mission är att få människor, företag och organisationer, att prestera bättre genom att medvetet och aktivt välja sitt sätt att kommunicera och agera.Amplica ABs värdegrund


Kundfokus - vi värdesätter nära relationer med våra kunder där nyfikenhet, lyhördhet och förståelse för kunden, kundens verksamhet samt behov är vår utgångspunkt


Ärlighet - vi möter alla människor med ett öppet sinne och  genuin respekt. Att säga det vi ser och hör och inget annat


Glädje - vi tar oss an uppdrag genom att koppla samman teori och praktik med humor och glädje på ett lättsamt, professionellt och pedagogiskt sätt