Om oss

Amplica ABs grundare och ägare


Amplicas ägare är Ann-Charlotte T. Jellhede. Hon har bred yrkeserfarenhet både från privat och offentlig verksamhet där fokus alltid varit att främja samverkan för att effektivt nå satta mål.


För att läsa mer om Ann-Charlottes bakgrund:

https://www.linkedin.com/in/anncharlottetjellhede/
Amplica ABs samarbetspartners


Amplica har samarbetsavtal med en rad partners för att möta kundernas olika behov.


Stresscoacher, mentala tränare, HR-konsulter, Trainers och Master Trainers i dialogverktyget Strength Deployment Inventory (Total SDI) - alla med fokus på att skapa lönsammare företag genom mer energi, mer effektivitet, mer engagemang och mer produktivitet.


Amplica ABs vision och mission


Vår vision är att alla företag arbetar styrkebaserat så man frigör företagets och personalens potential och kapacitet.


Vår mission är att få människor, i företag och organisationer, att prestera mera och bättre genom att de medvetet och aktivt väljer sitt sätt att kommunicera och agera med andra.Amplica ABs värdegrund


Kundfokus - vi värdesätter nära relationer med våra kunder där nyfikenhet, lyhördhet och förståelse inför kunden, kundens verksamhet och behov är vår utgångspunkt


Ärlighet - vi möter alla människor med ett öppet sinne och  genuin respekt. Att säga det vi ser och hör


Glädje - vi tar oss an uppdrag genom att koppla samman teori och praktik med humor och glädje på ett lättsamt, professionellt och pedagogiskt sätt

Amplica AB


E-post: ac.jellhede@amplica.se

Webb: www.amplica.se


Besöksadress: Grustagsgatan 4

                         254 64  Helsingborg


Vill ni nå bättre resultat i er verksamhet?

Kontakta Amplica för ett förutsättningslöst samtal på 0736-94 18 54