Hur kom du i kontakt med Amplica? 

Ann-Charlotte sökte upp mig och vi hade en mycket givande förutsättningslös diskussion.


Vad ville du att Amplica skulle bistå er med?

Inledningsvis handlade det om att få en gemensam bild för alla medarbetare om vad som är bra service och vilket ansvar vi alla har i vårt arbete. Vi utgick från SDI-profilerna för att belysa styrkorna hos alla medarbetare och hur man kan dra nytta av varandras olikheter. I det vidare arbetet definierade vi vår gemensamma uppgift och hade workshops för att arbeta fram en handlingsplan i vårt förbättringsarbete.


Vilken roll spelar engagerade, motiverade och väl samspelande medarbetare i er organisation?

Eftersom vi är Kraftringens ansikte utåt är det helt avgörande för vår framgång.


Varför föll valet på just Amplica?

Jag fick stort förtroende för Ann-Charlotte redan vid vårt första samtal. Innan vi kommit överens om att samarbeta fick jag många värdefulla tips med mig. Ann-Charlotte höll en frukostföreläsning som jag bevistade och som innehöll många av de delar som vi efterfrågade just då kopplat till kundservice och ansvar.


När vi väl börjat arbeta tillsammans imponerades jag av Ann-Charlottes förmåga att bygga relationer och skapa förtroende. Redan efter första träffen var det många som upplevde att de hade stort förtroende för henne. Sedan kom hon ihåg och gav återkoppling på det som hänt tidigare på personnivå och det ökade ytterligare på känslan av samhörighet och förtroende.


Vad är det viktigaste i valet av en samarbetspartner för er?

Att vi får en samarbetspartner som kan förstå vår verksamhet, inge förtroende och anpassa budskapet så att det når fram till våra medarbetare.


Hjälpte Amplica er att lyckas med era satta mål för insatsen?

Ja och jag kan absolut rekommendera andra företag att vända sig till Ann-Charlotte och Amplica när man tänker arbeta med förändringsprocesser kopplat till medarbetarna i sitt företag.


Mia Palm framför Kraftringen Energi ABs solenergiblomma

Detta säger Kraftringen Energi AB


Under ett tiotal tillfällen mellan hösten 2014 och hösten 2015 arbetade Amplica med Kundservice på Kraftringen Energi AB i Lund.


Syftet var att skapa en Kundservice som var starkt sammansvetsad och som med stort engagemang arbetade målfokuserat och effektivt för att möta sina kunder på bästa sätt.


En av de soliga dagarna i slutet på augusti 2016 stämde Amplica träff med ansvarig chef för Kundservice, Mia Palm, för att ställa några återkopplande frågor om samarbetet som man haft.